Ohjeet päivystyspalvelun tilaamiseen

Päivystysaikana yhteydenotto tulee aina tehdä puhelimitse. Kiireellistä päivystyspyyntöä ei voi jättää verkkolomakkeella tai sähköpostilla. Päivystysnumeroon ei voi myöskään lähettää tekstiviestejä. Päivystysnumerossa 0500 607 350 vastataan puheluihin 24/7.

  1. Päivystysaikana (arkisin klo 15-07.00, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä) hoidamme ovenavausten lisäksi vain kiireelliset toimenpiteet, joiden siirtäminen aiheuttaisi vaaraa tai vahinkoa.
  2. Päivystysryhmä koostuu Kotkan Kiinteistöpalvelun työntekijöistä, jotka vikailmoituksen saatuaan tekevät arvion tilanteesta. He hoitavat vain edellä mainitut, välitöntä reagointia vaativat työt. 
  3. Päivystystyöt pyritään hoitamaan ripeästi tilanteen vakavuuteen reagoiden. On kuitenkin hyvä huomioida, että päivystysvuorossa on kerrallaan vain 1-2 päivystäjää ja varsinkin päällekkäisissä vikatilanteissa voi joskus ilmetä pientä viivettä. 
  4. Päivystäjän käynnit laskutetaan aina erikseen. Mikäli päivystyksen kautta tilattu työ osoittautuu kuuluvaksi huoneiston osakkaan/vuokralaisen vastuulle (esimerkiksi ovenavaus), huoltomiehen päivystyskäynti laskutetaan suoraan osakkaalta/vuokralaiselta. Hinta määräytyy ajankohdan, työn laajuuden ja materiaalimenekin mukaan.
  5. Hätänumero 112 auttaa kiireellisissä hätätilanteissa, jolloin paikalle tarvitaan auttavia viranomaisia (poliisi, ensihoito, pelastus- tai sosiaalipalvelu). Soita 112, kun tiedät tai epäilet hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön olevan uhattuna tai vaarassa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot