Tee sähköinen vikailmoitus

Alla olevalla lomakkeella voit kätevästi hoitaa vikailmoituksen teon verkossa. 

Huom! Tee kiireelliset vikailmoitukset (esim. vesivuoto) aina suoraan päivystysnumeroon 0500 607 350. Päivystynumeroon ei voi lähettää tekstiviestejä. Päivystysaikana hoidamme vain kiireelliset toimenpiteet, joiden siirtäminen aiheuttaisi vaaraa, vahinkoa tai lisävahinkoa.

Antaessaan tällä lomakkeella annetut tiedot huoltoliikkeelle tietojenluovuttaja antaa tietosuoja-asetuksen mukaisen hyväksyntänsä, että mainitut tiedot tallennetaan huoltoliikkeen asiakas- ja asukasrekisteriin ja tietoja käytetään mainittua rekisteriä koskevan tietosuojaselosteen mukaisesti.Tietojenluovuttaja hyväksyy lisäksi, että mainitut tiedot välitetään taloyhtiön/kiinteistönomistajan ylläpitämään asukasrekisteriin, joita tietoja käsitellään taloyhtiön/kiinteistönomistajan toimesta ja jota koskevat em. tahojen tietosuojaseloste ja tietosuojaperiaatteet. Lisätiedot taloyhtiöltä / kiinteistönomistajalta. Tämän toimenpiteen osalta huoltoyhtiö on ainoastaan tietojen käsittelijä ja tietojenluovuttaja antaa huoltoyhtiölle em. edelleen luovutukseen suostumuksensa.