Tee sähköinen VIKAILMOITUS

Lämpökamerakuvaus

Lämpökamerakuvaus on nopea tapa ennakoida vikoja

Lämpökamerakuvauksella saadaan selville mahdolliset lämpövuodot ja kosteuden tiivistymisen rakenteisiin pintoja rikkomatta. Sen avulla voidaan paikantaa esimerkiksi rakenteiden sisään asennetut vesi- ja lämpöjohdot ja niiden vuodot ja selvittää lämpötilat.

Lämpökamerakuvaus auttaa paikantamaan nopeasti myös ongelmat sähkölaitteissa ja esim. sähkökeskuksissa. Vialliset komponentit, oikosulut ja löyhät liitokset voivat aiheuttaa yllättäviä ja pitkäkestoisiakin käyttökatkoksia ja ne saattavat aiheuttaa tulipalon vaaran. Säännöllisillä lämpökamerakuvauksilla voidaan siten ehkäistä riskejä, henkilövahinkoja ja parantaa paloturvallisuutta sekä säästää kustannuksissa, kun ongelmat havaitaan riittävän ajoissa.

Lämpökamerakuvaus on helppo ja nopea tutkimusmenetelmä, mutta se on tärkeää suorittaa pätevän asiantuntijan toimesta. Jos esim. kuvausolosuhteita ja niiden vaikutusta ei ole riittävän tarkasti otettu huomioon, voi maallikko tehdä hyvinkin erilaisia ja jopa virheellisiä päätelmiä. Tälläiset virhetulkinnat voivat koitua kalliiksi, jos aletaan purkamaan ja taas kokoamaan tai rakentamaan turhaan. Kuvauksesta saadaan alustavat tulokset jo paikanpäällä, mutta niistä laaditaan aina kirjallinen raportti kuvineen ja toimenpidesuosituksineen asiakkaalle.

Me hoidamme lämpökamerakuvaukset ammattitaidolla kaikenlaisissa kiinteistöissä, kuten asunto-osakeyhtiöissä ja teollisuuskiinteistöissä.

Pyydä tarjous lämpökamerakuvauksesta!